Verlaagd BTW-tarief

Woningen ouder dan 2 jaar

Het 6%-tarief voor het schilderen, stukadoren, behangen, verbouwen, isoleren en schoonmaken
geldt alleen als het om een woning gaat. Dat wil zeggen : als die bestemd is voor permanente
bewoning door particulieren. Hieronder vallen:

 • Tijdelijke leegstaande woningen.
 • Aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen.
 • De ruimte in bejaarden-,verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners.
 • Gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden.
 • Studentenwoningen.
 • Kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning.
 • Een tweede woning die permanent bewoond mag worden.
 • Garages, schuren, serres en aan- en uitbouwen die op hetzelfde perceel als de woning liggen.
 • Panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, mits meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt. Als het pand voor minder dan 50% als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toepassen.
Niet als woning gelden:
 • Bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes.
 • Afzonderlijke garageboxen.
 • Hotels en pensions.
 • Woonboten en woonwagens.
 • Asielzoekerscentra.
 • Ziekenhuizen en internaten.

Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 6%-tarief. Hieronder vallen ook het
voorbereiden van het schilderwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen
Werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk vallen onder het 19%-tarief. Bijvoorbeeld:

 • Vervangen van ramen en deuren.
 • Kitwerk aan de constructie, zoals het afkitten van bouwelementen aan gevels.
 • Grootschalige betonreparaties.
 • Aanbrengen van glas en de bijhorende werkzaamheden.
 • Schuren en lakken van parketvloeren.
 • Schuren en lakken van een dragende (houten) vloer valt wel onder het 6%-tarief.

PROJECTEN

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van onze lopende en reeds gerealiseerde projecten. Kijk dus regelmatig op deze pagina voor actuele foto's van onze projecten en werkzaamheden.

Lees verder..